KOŁO

Witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Hermeneutyki Literackiej!

Koło Naukowe powstało w 2011 roku przy Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Jak do tej pory w jego obrębie wykrystalizowały się cztery obszary refleksji. Od samego początku swojej działalności Koło podejmuje krytyczny namysł nad ograniczeniami samej hermeneutyki; możliwościami rozwijania jej specyficznej odmiany, jaką miałaby być hermeneutyka literacka; przenikalnością tego, co filozoficzne z tym, co filologiczne; a wreszcie, granicami rozumienia (Verstehen) oraz interpretacji (Auslegung). Drugim polem zainteresowania Koła są różnorodne związki literatury z teologią, w najogólniejszym sensie tego słowa. Trzecim, rozległym obszarem eksploracji są uniwersalne w swym występowaniu fenomeny kulturowe (takie jak np. starość), które ugruntowane są w doświadczeniu egzystencjalnym. Ostatnim polem badawczym jest polska tradycja literacka (która będzie przedmiotem czerwcowej konferencji).

Opiekunem naukowym KNHL do roku 2013 była dr Joanna Trzcionka. W latach 2013/14 kołem opiekowała się pani profesor Bernadetta Kuczera-Chachulska. Od lutego 2015 współpracujemy z panią Beatą Garlej.

Więcej o nas dowiecie się z naszego bloga, a tutaj znajdziecie informacje: gdzie nas znaleźć oraz jak się z nami skontaktować.

19 marca 2015 odbędzie się pierwsze spotkanie koła w roku akademickim 2014/15. Zapraszamy wszystkich chętnych!